100uF 63V

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E424

Share

หมวดหมู่ : Products Capacitor

Share

100uF 63V
CAPACITOR จำนวน 131 ชิ้น
Manufacturer : VISHAY

คาปาซิเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมประจุไฟฟ้า (Charge) หรือคายประจุไฟฟ้า (discharge) ดังนั้นคาปาซิเตอร์จึงค่อนข้างมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่พิเศษไปจากอุปกรณ์อื่นตรงที่ว่าคาปาซิเตอร์จะต่อต้านไว้ แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่สามารถตกคร่อมคาปาซิเตอร์ได้ในทันทีทันใด หากแต่ต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้า

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com