PC900V

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E116

฿ 30

Share

หมวดหมู่ : Products Optocoupler

Share

PC900V
Optocoupler จำนวน 9 ชิ้น
Manufacturer : Sharp

Optocoupler อุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสง หรือที่เรียกว่า “ออปโต้คัปเปลอร์” หรือบางทีก็เรียกว่า อุปกรณ์แยกสัญญาณทางแสง(Opto-Isolator) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเชื่อมต่อทางแสง โดยการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นแสง แล้วเปลี่ยนกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้าตามเดิม ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการรบกวนกันทางไฟฟ้าระหว่างสองวงจร ภายในของอุปกรณ์ประเภทนี้ ประกอบด้วยไดโอดเปล่งแสง(LED) ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวส่งแสง(Optical Transmitter) เช่น แสงอินฟราเรด(Infrared) และสำหรับตัวรับแสง(Optical Receiver) ซึ่งมักนิยมใช้โฟโต้ทรานซิสเตอร์(Phototransistor) เป็นตัวรับโดยจะถูกผลิตรวมอยู่ในตัวถังเดียวกัน

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com