ML4821CS

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E123

฿ 150

Share

หมวดหมู่ : Products PFC

Share

ML4821CS
Power Factor Controller จำนวน 8 ชิ้น
Manufacturer : FairchildSemiconductor

Power Factor Controller หรือ PFC เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลว่าค่า Power Factor ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งค่า Power Factor คือค่าประสิทธิภาพทางไฟฟ้า โดยปกติแล้ว ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีคือ kW/kVA = 1 แต่เมื่อมีการใช้งานไฟฟ้ามากเกินไป จะทำให้ค่าประสิทธิภาพทางไฟฟ้าลดลง ซึ่งอุปกรณ์ Power Factor Controller จะช่วยสั่งให้ Capacitor Bank ทำงานจ่ายไฟในส่วนที่เกิน โดยปกติแล้วการใช้งานไฟฟ้าในโรงงานมักจะไม่คงที่ เนื่องจากมีการเกิดโหลดไฟฟ้าซึ่งเกิดจากเนื่องจากโหลดไฟฟ้า ดังนั้นการติดตั้งคาปาซิเตอร์เพื่อปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบควบคุมเพื่อใช้ในการควบคุมการตัดต่อคาปาซิเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด เพื่อเพิ่มคุณภาพของไฟให้ดีขึ้น และไม่โดยปรับค่า PF จากการไฟฟ้า โดยตัวควบคุมตัวนั้นเรียกว่า Power Factor Controller

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com